Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2020, 253876VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, tot vierde wijziging van de Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018 (wijziging parkeertarieven)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder e, van de Gemeentewet;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Vierde wijziging van de Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018.

 

Artikel I  

De Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018 worden gewijzigd als volgt.

Onder vernummering van de artikelen 2.2 tot en met 2.5 tot 2.3 tot en met 2.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2 Tijdelijke afwijking van de voorwaarden voor eenmalig parkeren

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2, vijfde lid, en van artikel 2.1, eerste tot en met derde lid, is voor het gebruik van een parkeergarage in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 geen starttarief verschuldigd, noch een tarief tijdens de volgende dagtarieftijden:

  • a.

   op zondag of een feestdag tussen 12.00 uur en 17.00 uur;

  • b.

   tijdens de koopavond op donderdag tussen 18.30 uur en 21.00 uur;

  • c.

   tijdens de extra koopavonden op dinsdag 1 december, woensdag 2 december en vrijdag 4 december tussen 18.30 uur en 21.00 uur;

  • d.

   tijdens de extra koopavonden op maandag 21 december, dinsdag 22 december en woensdag 23 december tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 1.2, vierde lid, komt tijdens de in het eerste lid bedoelde tijden een parkeerovereenkomst tot stand door over de detectielus in het wegdek bij de inrit te rijden, waardoor de slagboom omhoog gaat.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.3, eerste lid, mag tijdens de in het eerste lid bedoelde tijden een parkeergarage worden gebruikt zonder een parkeerbewijs.

 • 4.

  In afwijking van artikel 2.1, zevende en negende lid, kan tijdens de in het eerste lid bedoelde tijden een bestuurder een parkeergarage uitrijden door over de detectielus in het wegdek bij de uitrit te rijden, waardoor de slagboom omhoog gaat.

Artikel II  

Deze regeling wordt in het gemeenteblad geplaatst, en zij treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 22 september 2020.

De secretaris,

mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,

mr. F. van Oosten