Gemeenteblad van Beverwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkGemeenteblad 2020, 253870Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent ondermandaat teammanagers

De gemeentesecretaris,

 

Overwegende dat,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, bij besluit (C-20-05493) op 29 september 2020 de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020 (INT-20-55549) hebben vastgesteld, waarbij algemeen mandaat is verleend aan de gemeentesecretaris, en welke in werking treedt op 1 oktober 2020;

door de gemeentesecretaris bij besluit van 1 oktober 2020 (INT-20-56160) aan strategische managers de bevoegdheid is gegeven ondermandaat aan teammanagers te verlenen, maar het hier een volledig nieuwe mandaat- en machtigingsregeling betreft en het voor de inwerkingtreding van de hieronder vallende ondermandaten wenselijk is deze eenmalig centraal vast te laten stellen door de gemeentesecretaris;

dat dit besluit niet afdoet aan de bevoegdheid van de strategische managers om zelfstandig ondermandaten aan teammanagers te geven, dan wel de bij dit besluit gegeven ondermandaten aan teammanagers te wijzigen of in te trekken;

 

Gelet op,

artikel 8, eerste lid, van de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020, waarbij de gemeentesecretaris wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan de teammanagers, met uitzondering van de in bijlage 2 en 3 van de regeling genoemde bevoegdheden;

artikel 8, derde lid, van de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020, waarbij het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben bepaald dat het algemene ondermandaat beperkt is tot de uitoefening van de taken behorende tot het team waar de teammanager de manager van is;

 

Besluit:

Op grond van de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020 (INT-20-55549) ondermandaat in algemene zin te verlenen aan de teammanagers, met uitzondering van de in bijlage 2 en 3 van die regeling opgenomen bevoegdheden.