Gemeente Coevorden - Gebied Zuid: voor het kappen van 8 bomen (verleend)

Omgevingsvergunning - verleend

 

Het betreft de volgende locaties:

- 1 berk, Drostenstraat in Coevorden;

- 1 eik, Kieftenweg in Dalen;

- 3 beuken, Kieftenweg in Dalen;

- 1 esdoorn, Poppenharelaan in Coevorden;

- 1 iep, Trageldijk in Coevorden;

- 1 linde, Prinses Wilhelminastraat in Dalerpeel.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 3 september 2020. Besluit verzonden op 22 september 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

 

Zaak 62730-2020

Naar boven