Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 253329Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van een stallencomplex Mange Passart aan Passartweg 56a te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het verbouwen van een stallencomplex Manege Passart aan Passartweg 56a, 6413 NX Heerlen (datum besluit 28-09-2020 , dossiernummer 13681 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.