Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 253322Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het vervangen van dakpannen, het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen aan Elandstraat 47 te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het vervangen van dakpannen, het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen aan Elandstraat 47, 6414 CM Heerlen (datum besluit 28-09-2020 , dossiernummer 13969 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.