Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 252867Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een tent op het parkeerterrein van de Boet, Ooster Boekelweg 2a, 1718 LN Hoogwoud

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 25 september 2020 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een tent op het parkeerterrein van de Boet op het perceel Ooster Boekelweg 2a, 1718 LN Hoogwoud.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl