Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 252299Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laag-Beugt ong. ( tussen nr.3b en 3c) 5473 RB te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 25-09-2020

 

Het oprichten van een woonhuis met bijgebouw

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze