Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 250970Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Gecombineerd Forum op donderdag 1 oktober 2020

Agenda voor de gecombineerde forumvergadering

op: donderdag 1 oktober 2020

aanvang: 20.00 uur

Plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

Raadsvoorstellen

4. (Paraplu)bestemmingsplan Archeologie

5. Vaststelling bestemmingsplan woningbouwontwikkeling Hall

6. Vaststelling bestemmingsplan Pongeweg 4 en 6 in Hall

7. Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020

8. Vragenronde

9. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

10. Sluiting