Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 250854Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning: Verzetslaan 5, Warnsveld

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: 174591

Omschrijving: het aanleggen van een uitrit

Locatie: Verzetslaan 5, Warnsveld

Datum ingekomen: 25 september 2020

 

Deze aanvraag ligt ter inzage bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeld u daarbij het zaaknummer en/of het adres van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

 

 

Zutphen, 30 september 2020

Burgemeester en wethouders van Zutphen