Gemeente Haarlem - tweede wijzigingsverordening belastingen 2020, wijziging verordening bedrijven investering zone Cronjé 2018-2022

De raad van de gemeente Haarlem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Tweede wijzigingsverordening belastingen 2020

 

Tariefswijziging en tekstuele wijziging

Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot het raadsvoorstel, dat leidt tot een tariefswijziging en tekstuele wijziging.

 

A. Wijziging Tarieventabel Precario, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020

Tariefswijzigingen

Huidig

Nieuw

VTH

5.1.1

Per m2, per jaar

€85,40

VTH

5.1.1

Per m2, per jaar

€0,00

VTH

5.1.2

Per m2, per maand

€14,20

VTH

5.1.2

Per m2, per maand

€0,00

VTH

5.2.1

Per m2, per jaar

€40,00

VTH

5.2.1

Per m2, per jaar

€0,00

VTH

5.2.2

Per m2, per maand

€6,70

VTH

5.2.2

Per m2, per maand

€0,00

 

B. Wijziging Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2020

 

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2020

Tariefswijziging

Huidig

Nieuw

Artikel 6 Tarief

De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 620,00 voor één of meerdere openbare aankondigingen, met in achtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Tarief

De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 465,00 voor één of meerdere openbare aankondigingen, met in achtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 

C. Wijziging Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

 

Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

Tariefswijziging

Huidig

Nieuw

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt € 350,-

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt € 262,-.

 

D. Wijziging Verordening Bedrijven Investering Zone Cronjé 2018-2022

 

Verordening Bedrijven Investering Zone Cronjé 2018-2022

Tariefswijziging

Huidig

Nieuw

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject voor de eigenaar: € 500,00 per jaar

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject voor de eigenaar: € 375,00 per jaar

 

E. Wijziging Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

 

Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023

Tariefswijzigingen

Huidig

Nieuw

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZ waarde van:

Artikel 7 lid 1

Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZ waarde van:

€ 1 t/m € 100.000

€100

€ 1 t/m € 100.000

€75

€ 100.001 t/m € 200.000

€200

€ 100.001 t/m € 200.000

€150

€ 200.001 t/m € 300.000

€300

€ 200.001 t/m € 300.000

€225

€ 300.001 t/m € 400.000

€400

€ 300.001 t/m € 400.000

€300

€ 400.001 t/m € 500.000

€500

€ 400.001 t/m € 500.000

€375

€ 500.001 t/m € 600.000

€600

€ 500.001 t/m € 600.000

€450

€ 600.001 t/m € 700.000

€700

€ 600.001 t/m € 700.000

€525

€ 700.001 t/m € 800.000

€800

€ 700.001 t/m € 800.000

€600

€ 800.001 t/m € 900.000

€900

€ 800.001 t/m € 900.000

€675

€ 900.001 t/m €1.000.000

€1000

€ 900.001 t/m € 1.000.000

€750

€ 1.000.001 t/m 2.000.000

€1100

€ 1.000.0011 t/m € 2.000.000

€825

€ 2.000.001 en daarboven

€1200

€ 2.000.001 en daarboven

€900

 

F. Slotbepaling

 

  • 1.

    Artikelen A,B,C,D en E van deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2020 treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

  • 2.

    De wijzigingen opgenomen in artikel C, D en E gelden tot en met 31 december 2020.

de griffier,

de voorzitter,

17 september 2020

Naar boven