Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 249225Beschikkingen | afhandelingAmbtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen

 

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen maakt op grond van artikel 3.41, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve op te schorten. De personen worden volgens artikel 2.21 en 2.22 van de Wet BRP uitgeschreven uit Nederland, omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

 

Naam

Geboortedatum

Uitschrijving per:

R.J.H. Hermsen

23-04-1976

30-07-2020

S. Âssef

24-03-1995

30-07-2020

J. Kerstens

13-09-2020

04-08-2020

N. Liu

10-12-1991

04-08-2020

Z. Chen

06-01-2020

04-08-2020

 

 

 

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

 

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit aan u stuurden. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

 

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

• de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

• uw handtekening

 

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Ga naar www.zutphen.nl/bezwaarmaken. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

 

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

 

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

 

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

Zutphen, 30 september 2020

Burgemeester en wethouders van Zutphen.