Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 247801Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Boogstraat ong. ( tegenover nr.2 en naast nr.7) 5384 SL te Heesch

Datum ontvangst: 22-09-2020

 

De bouw van een vrijstaande woning met garage

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 30 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze