Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 247795Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Strausslaan 32, 5384 CX te Heesch

Datum ontvangst: 22-09-2020

 

De bouw van een veranda

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 30 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze