Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2020, 247350Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een zonneboiler en twee zonnecollectoren, Marmerschelp 51 te Monster

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning verleend hebben op 24 september 2020.

Dossiernummer: W-AV-2020-1950

Omschrijving: het plaatsen van een zonneboiler en twee zonnecollectoren

Locatie: Marmerschelp 51 te Monster

Activiteit(en):

  • Bouw

Inzien besluit

De omgevingsvergunning ligt tijdens de bezwaartermijn ter inzage. Wilt u inzage, dan kunt u dit aanvragen via het e-mail adres bouwarchief@gemeentewestland.nl.

Bedrijven- en OmgevingsContactCentrum

Heeft u vragen over het besluit, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres consulenten@gemeentewestland.nl of bedrijven@gemeentewestland.nl, of tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0174. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw vraag ontvangt u direct het antwoord en/of kunt u een afspraak maken.

Bezwaar

Bent u belanghebbende, dan kunt u tot zes weken na 25 september 2020 bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op www.140174.nl onder het onderwerp bezwaar maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een beroepsschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het digitale loket Rechtspraak. Voor het digitaal verzenden van het beroepschrift of het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.