Gemeente Zeewolde, concept Cultuurnota 2021-2024 ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 22 september de concept Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld.

In deze nota staan de doelen en ambities voor de periode 2021-2024: In deze beleidsperiode wil de gemeente werken aan het krachtiger maken van de lokale culturele infrastructuur van Zeewolde. Dit gaan we doen door creatieve uitingen en culturele activiteiten zichtbaarder te maken en door sterke verbindingen te leggen. Hierdoor dragen kunst en cultuur bij aan het gemeenschapsgevoel onder de inwoners van onze gemeente, de aantrekkelijkheid van Zeewolde, de dynamiek en de uitstraling over de gemeentegrenzen heen.

In de beleidsnota is ook een uitvoeringsagenda opgenomen. De uitvoeringsagenda bestaat uit 35 projecten waar we in de beleidsperiode 2021-2024 samen met (culturele)partners aan gaan werken.

 

Ter inzage:

Van vrijdag 25 september 2020 tot vrijdag 6 november 2020 ligt de concept Cultuurnota 2021-2024 digitaal ter inzage. De beleidsnota is als bijlage bij deze digitale bekendmaking gevoegd.

 

Inspraakreactie:

U kunt tot vrijdag 6 november uw inspraakreactie geven op de concept Cultuurnota.

Dat kan:

1. online via www.zeewolde.nl/zienswijze

2. schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde

3. mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar (mw. J. de Veer, 036-522 9522)

 

 

Naar boven