Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 246555Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het uitbreiden van de stallingsruimte, Kampstraat 165 te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het uitbreiden van de stallingsruimte, Kampstraat 165, 6413 EC te Heerlen (datum besluit 17-09-2020 , dossiernummer 13916 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.