Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 24620Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5473 Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het houden van een openbare geldinzameling aan:

Stichting Goede Doelen Week Heeswijk-Dinther van 6 t/m 9 april 2020 in Heeswijk-Dinther voor de volgende instellingen: Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Hartstichting, Nierstichting Nederland, Nationaal MS Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Diabetes Fonds, HandicapNL, Rode Kruis, KWF Kanker Bestrijding, Hersenstichting, ReumaNederland, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Amnesty International.

Het besluit is verzonden op: 30 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 30 januari 2020