Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 246154Overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit Nieuwe Wetering 23, 8294 PD te Mastenbroek

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 

Nieuwe Wetering 23, 8294 PD te Mastenbroek: voor het buiten gebruik stellen van een mestsilo binnen een melkveehouderij; zaaknummer Z2020-00011565

 

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).