Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 245276Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Vijfeiken 24, 5384 ES te Heesch

Datum ontvangst: 21-09-2020

 

De realisatie van een aanbouw keuken, erker en carport

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 30 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze