Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 245190Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen brug door dam op het perceel Wogmeer 29 te Hensbroek

Op 17 september 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vervangen brug door dam op het perceel Wogmeer 29 te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0471. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.