Gemeenteblad van Ooststellingwerf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OoststellingwerfGemeenteblad 2020, 244902Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wijndelsweg 7 te Waskemeer

Op 21 september 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie Wijndelsweg 7 te Waskemeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-5862. De aanvraag betreft:

het gedeeltelijk verwijderen van een draagmuur

Inzage

Op dit moment kunt u de stukken nog niet inzien. Aanvragen kunnen worden ingezien wanneer de gemeente een besluit heeft genomen op de aanvraag.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De gemeente kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. De gemeente kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Meer informatie kunt u vinden op onze website (http://www.ooststellingwerf.nl). Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op via 0516 566 222 of gemeente@ooststellingwerf.nl.