Gemeenteblad van Heeze-Leende

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Heeze-LeendeGemeenteblad 2020, 242810Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Budelse Baan ong, te Leende

De gemeente heeft op 18 september 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 20143 voor een omgevingsvergunning op locatie Budelse Baan ong, te Leende. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • uitvoeren van een werk

Inzage

De vergunning met bijlagen ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kunt een verleende vergunningalleen inzien op afspraak. Kijk hiervoor op onze website www.heeze-leende.nl of bel met 040-2241400.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 september 2020 en bedraagt 6 weken.