Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 241031Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vervangen en veranderen van een stal en het vervangen van een loods door een gastenverblijf met gedeeltelijk permanente woonvoorzieningen - Wolfgatschestraat 14 Velp

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het vervangen en veranderen van een stal en het vervangen van een loods door een gastenverblijf met gedeeltelijk permanente woonvoorzieningen (zaaknr.: Z/20/260402)

Locatie: Wolfgatschestraat 14, 5363 TL Velp (postcodegebied 5363)

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277