Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 239721Beschikkingen | afhandeling2020av0445 Verleende vergunning voor een artikel 35 drank en horeca

Locatie : Scholtensboslaan 1, 4701 EH Roosendaal (Vrouwenhofpark)

Omschrijving : Art 35 Drank en Horecawet t.b.v. Palm Parkies d.d. 9, 16, 23, 30 september 2020 en 7 oktober 2020

Registratienummer : 2020av0445

Publicatiedatum : 18-9-2020

Datum besluit verzonden : 9-9-2020

U kunt de verleende vergunning inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Als u bezwaren heeft, kunt u zo spoedig mogelijk, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De bezwaartermijn van zes weken begint met ingang van de dag na die van toezending/uitreiking van de vergunning. De datum van toezending/uitreiking staat op de vergunning vermeld. Het bezwaarschrift wordt ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het bestreden besluit niet geschorst. Wilt u voorkomen dat hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.