Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2020, 239593VerordeningenGemeente Nederweert – wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020

De raad van de gemeente Nederweert

 

 

Overwegende dat in de in december 2019 bij de legesverordening 2020 vastgestelde tarieventabel onderdeel bouwleges rekenfouten bevat die dienen te worden gecorrigeerd,

 

Gezien het voorstel nr. 2020-40 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 juli 2020

 

Gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

 

 

 

Besluit

 

De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020 gewijzigd vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 september 2020,

De raadsgriffier,

drs. E.G. (Esther) Schrier

De voorzitter,

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Rectificatie Verordening houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges gemeente Nederweert (Legesverordening 2020)

 

Gecorrigeerde tarieventabel behorende bij raadsbesluit van 15 september 2020