Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 239001Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Eemsstraat 61-2 1079TE Amsterdam

Eemsstraat 61-2, 1079TE Amsterdam: voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw op de locatie Eemsstraat 61, ingekomen 28 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z007277, OLO-nummer 5354651.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.