Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 238393Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Vinkenstraat 21, 5388 HZ te Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het ontwerpbesluit uitgebreide procedure voor:

 

Het verbouwen van een kampeerboerderij en brandveilig gebruik

 

Verzenddatum: 15-09-2020

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Ontwerpbesluit

Heesch, 23 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze