Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 238021Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 8 september 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 8 september 2020 het volgende besluit genomen:

 

Collegevoorstel antwoordbrief Adviesraad inzake Toezicht Wmo en Jeugdhulp De Adviesraad Sociaal Domein heeft aangegeven betrokken te willen worden bij de inrichting van Toezicht op Rechtmatigheid en Kwaliteit Jeugd en Wmo. Het College heeft besloten de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over de inrichting van Toezicht op Rechtmatigheid en Kwaliteit Jeugd en Wmo en de invulling daarvan op lokaal niveau.