Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 237431Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heideweg 1a, 5472 LC te Loosbroek

Datum ontvangst: 14-09-2020

 

Beperkte milieutoets

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze