Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2020, 237338Beschikkingen | aanvraag1363 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 3-9-2020

 

Dossierlocatie: Lelystad, Baai 45

 

Dossiernummer: 1363

 

Dossieromschrijving: het veranderen van een gevel

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.