Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, Döner Lindenheuvel, dossiernummer OV20.0347, Bloemenmarkt 7 B, 6163 CE Geleen

 

De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende exploitatievergunning verleend.

 

Naam bedrijf: Döner Lindenheuvel

Locatie: Bloemenmarkt 7 B, 6163 CE Geleen

Dossiernummer: OV20.0347

Verzenddatum besluit: 14 september 2020 (per mail)

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

 

Naar boven