Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 236903Beschikkingen | afhandelingMaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting een maatwerkvoorschrift is opgelegd:

 

Adres

Vlietweg 4b Standdaarbuiten

Campagneweg 9 Zevenbergen

Omschrijving project

Maatwerkvoorschrift afvalwater

Intrekken en opnieuw opleggen maatwerkvoorschriften m.b.t. geluid

Datum verzending

24 december 2019

21 augustus 2020

De beschikking is gedurende 6 weken na bekendmaking in te zien bij de gemeente Moerdijk, in het gemeentehuis in Zevenbergen.

De bekendmaking van deze beschikking is gebeurd door verzending van het besluit aan het bedrijf. Binnen zes weken na publicatie kunnen belanghebbenden bezwaar maken aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.