Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 236885Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Steenpad 21h, Willemstad

bouwen van de kantine in de bestaande loods

31 augustus 2020

De Vleijlaan 13, Fijnaart

bouwen van een woning met inrit

2 september 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Pastoor van Kessellaan 200, Zevenbergen

brandveilig gebruik van het pand

3 september 2020

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.