Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 236144Beschikkingen | aanvraagSplitsing woning Gravestraat 50

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

een splitsingsvergunning voor bovenwoning nummer 50 en benedenwoning nummer 52 op het adres Gravestraat 50 in Vlissingen (08-09-2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.