Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0393, Rapunzel 7, 6136VJ Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.

 

Omschrijving activiteit(en): verlengen van bestaande inrit Rapunzel 5 naar perceel Rapunzel 7 (2e uitweg).

Locatie: Rapunzel 7, 6136VJ Sittard

Ontvangstdatum: 12 augustus 2020

Dossiernummer: Om20.0393

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

.

Naar boven