Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0353, Ericastraat 21, 6134VV Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.

 

Omschrijving activiteit(en): het maken van een inrit

Locatie: Ericastraat 21, 6134VV Sittard

Ontvangstdatum: 19 juli 2020

Dossiernummer: Om20.0353

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

.

Naar boven