Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0427, Van Goyenstraat 31, 6165VT Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Kappen van 4 bomen op het terrein van ZOwonen aan de van Goyenstraat 31 t/m 140 Geleen

Locatie: Van Goyenstraat 31, 6165VT Geleen

Ontvangstdatum: 07/09/2020

Dossiernummer: Om20.0427

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven