Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0423, Rijksweg Noord 293, 6136AC Sittard

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): nieuw te plaatsen vrijdragende luifel

Locatie: Rijksweg Noord 293, 6136AC Sittard

Ontvangstdatum: 04/09/2020

Dossiernummer: Om20.0423

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven