Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0421, Heistraat 42, 6142AL Einighausen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): verbouwen woonboerderij

Locatie: Heistraat 42, 6142AL Einighausen

Ontvangstdatum: 02/09/2020

Dossiernummer: Om20.0421

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven