Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0416, Dr. H. van der Hoffplein 1 (Op het logistieke terrein aan de Demystraat), 6162 BG Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Het plaatsen van een tijdelijke opslagcontainer voor de opslag van Sterillium i.v.m. COVID-19, op de locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen..

Locatie: Dr. H. van der Hoffplein 1 (Op het logistieke terrein aan de Demystraat), 6162 BG Geleen.

Ontvangstdatum: 31/08/2020

Dossiernummer: Om20.0416

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

 

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven