Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0406, Maria van Strijthagenstr 10, 6141CE Limbricht

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): legalisatieverzoek woning

Locatie: Maria van Strijthagenstr 10, 6141CE Limbricht

Ontvangstdatum: 25/08/2020

Dossiernummer: Om20.0406

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven