Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 235517Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Prins Frisobrug in Zuid)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

 • d.

  de Beleidsregel vaststelling openbare ruimte,

gezien het :

 

 • -

  het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 24 november 2017

 • -

  het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van 18 augustus 2020

besluit,

 

de navolgende openbare ruimte vast te stellen:

 

 • Prins Frisobrug (BAG-type kunstwerk)

Overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Situatietekening

Toelichting  

Johan Friso Bernhard Christiaan David, Prins van Oranje-Nassau, graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg (Utrecht, 25 september 1968 – Den Haag, 12 augustus 2013) was de tweede zoon van kroonprinses Beatrix en prins Claus. Daarmee was hij bij zijn geboorte derde in de lijn om zijn grootmoeder koningin Juliana op te volgen als staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Friso was zijn roepnaam

 

Een vaststelling van openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep.