Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 235297Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods incl. huisvesting seizoensarbeiders - Turnhoutseweg 5 Gassel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het uitbreiden van bestaande loods incl. huisvesting seizoensarbeiders (zaaknr.: Z/20/259669)

Locatie: Turnhoutseweg 5, 5438 NR Gassel

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277