Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 235239Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek Grave, Escharen, Velp 2020.

 

Collectevergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 5:13 van de A.P.V. door de gemeente Grave een collectevergunning is verleend.

 

Voor : Goede Doelenweek 2020, zaak 263061

Locatie : Grave, Escharen en Velp

Datum : 5 tot en met 18 oktober 2020

Datum verzending : 9 september 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.