Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2020, 234418Beschikkingen | afhandelingGemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 38

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij beschikt hebben op de volgende aanvragen reguliere omgevingsvergunning:

* Op 18-08-2020 voor het bouwen van een aanbouw aan de zijkant op het adres/de locatie Pasweg 105 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0388, datum verzending vergunning: 18 augustus 2020;

* Op 03-09-2020 voor het wijzigen van het gebruik van het pand (c-vleugel Brandenbergcollege) op het adres/de locatie Graafstraat 10 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0408, datum verzending vergunning: 11 september 2020;

* Op 03-09-2020 voor het veranderen van de bestaande uitweg op het adres/de locatie Retersbeekstraat 13 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0407, datum verzending vergunning: 7 september 2020;

* Op 03-09-2020 voor het realiseren van een uitweg op het adres/de locatie Marshallstraat 13 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0404, datum verzending vergunning: 7 september 2020;

* Op 03-09-2020 voor het veranderen van de uitweg op het adres/de locatie Reeweg 76A Landgraaf, Dossiernr: 2020-0417, datum verzending vergunning: 7 september 2020;

* Op 08-09-2020 voor het realiseren van een uitweg op het adres/de locatie Reeweg 98 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0421, datum verzending vergunning: 10 september 2020.

De stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak, inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes.

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen een besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de verzending van het besluit een brief naar het college van burgemeester en wethouders.

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw brief;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;

- de redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor digitale indiening moet u beschikken over DigiD.

Als hierboven niet de datum van verzending van de beschikking aan de aanvrager is vermeld, kunt u deze navragen bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 045. Wij raden u aan om, voordat u een bezwaarschrift indient, de beschikking en de daarbij behorende stukken te raadplegen en overleg te plegen met medewerkers van het Klant Contact Centrum.