Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2020, 234411Beschikkingen | aanvraagGemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 38

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnen gekomen:

* Op 18-08-2020 voor het veranderen van de bestaande uitweg op het adres/de locatie Retersbeekstraat 13 Landgraaf, Dossiernr:2020-0407;

* Op 25-08-2020 voor het realiseren van een recreatiewoning/B&B op het adres/de locatie Mensheggerweg 38 Landgraaf, Dossiernr:2020-0427; 

* Op 04-08-2020 voor het herbestemmen van de Theresiakerk en het bouwen van een aanbouw met keuken en toiletgroep op het adres/de locatie Salesianenstraat 118 Landgraaf, Dossiernr:2020-0387;

* Op 16-08-2020 voor het realiseren van een uitweg op het adres/de locatie Marshallstraat 13 Landgraaf, Dossiernr:2020-0404;

* Op 29-08-2020 voor het vergroten van het woonhuis op het adres/de locatie Achterstraat 59 Landgraaf, Dossiernr:2020-0436;

* Op 13-08-2020 voor het kappen van 1 walnootboom op het achtererf op het adres/de locatie Broekhuizenstraat 48 Landgraaf, Dossiernr:2020-0402;

* Op 31-08-2020 voor het plaatsen van een dakkapel op het adres/de locatie Leemkoel 1 Landgraaf, Dossiernr:2020-0439;

* Op 04-09-2020 voor het handelen in strijd met regels r.o. op het adres/de locatie Ampèrestraat 3 Landgraaf, Dossiernr:2020-0446.

De stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak, inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes. Tegen deze ingediende aanvragen kan nog geen zienswijze/bezwaar/beroep worden ingediend.