Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2020, 233019Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Rielsedijk 1B in Geldrop

Locatie: Rielsedijk 1B in Geldrop

Besluitstatus: Verleend

Omschrijving: het oprichten van een woonhuis

Onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

  • Inrit/Uitweg

Zaaknummer: 20200366

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 september 2020 en bedraagt 6 weken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.