Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 232985Beschikkingen | aanvraagIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning M. Vasalisboulevard 29, Grootebroek

De aanvrager heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken:

 

Locatie: M. Vasalisboulevard 29, Grootebroek

Voor: het plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst aanvraag: 28 augustus 2020

 

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen de intrekking van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

 

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Stede Broec, telefoonnummer 0228 – 510 111.