Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 232642Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - milieu - ontwikkelingen binnen het bestemmings-plan Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem - Tracé is gelegen aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg tot aan de Ribbelheideweg

OMGEVINGSVERGUNNING

Besluit vormvrije m.e.r. -beoordeling 'Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvellan Parkstad Gulpen-Wittem

 

 

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Tracé is gelegen aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg tot aan de Ribbelheideweg.

Voor de ontwikkelingen binnen het bestemmings-plan ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem’.

11 september 2020

inzien

 

Dit besluit staat niet zelfstandig open voor bezwaar en beroep, belanghebbenden kunnen hun bezwaren kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure

RECHTSMIDDELEN

Zienswijze | Het ontwerpbesluit ligt voor een bepaalde termijn bij ons klantcontactcentrum ter inzage. U kunt zonder afspraak deze stukken inzien tijdens de reguliere openingstijden. Een kopie van de stukken is tegen vergoeding beschikbaar. Binnen de gestelde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze (een reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W (postbus 56, 6270 AB Gulpen). Heeft uw zienswijze betrekking op een ontwerpbestemmingsplan? Dien deze dan schriftelijk in bij de gemeenteraad (postbus 56, 6270 AB Gulpen). U kunt ook mondeling een zienswijze indienen; graag uiterlijk één week voor het aflopen van de gestelde termijn

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.