Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 232636Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - reglement intergemeentelijke geschillencommissie P&O 2020 - Formeel bekendgemaakt 10 september 2020 via overheid.nl - Gemeente Gulpen-Wittem

OVERIGE BESLUITEN

Regelement

 

 

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Gemeente Gulpen-Wittem

Reglement intergemeentelijke geschillencommissie P&O 2020

Formeel bekendgemaakt op 10 september 2020 via overheid.nl

n.v.t.

RECHTSMIDDELEN

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.